ปี 2559-2560  
  • รายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
  • รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
ปี 2557-2558  
  • รายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
  • รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน